Ombygging

Vi har utført en rekke ombygginger av fartøy:

  • Skrogarbeider med forlenging, tverrhekk, bulb mm.
  • Nye hus med innredningsarbeider
  • Sheltring
  • m.m.